:
Käyntiosoite Yliopistonkatu 4
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin (09) 1911
Internet http://www.helsinki.fi/yliopisto/
Sähköposti
Y-tunnus 0313471-7

Toimiala

Yliopisto, julkisia palveluita, nähtävyys

Kuvaus

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja monitieteisin yliopisto. Se perustettiin vuonna 1640 ja siirrettiin Helsinkiin vuonna 1828. Tiedekuntia on yksitoista. Tutkinto-opiskelijoita on 38 000, henkilökuntaa 7 600. Yliopistossa suoritetaan vuosittain lähes 4 300 tutkintoa, joista tohtorintutkintoja lähes 400. Päämääränä yliopistolla on olla yksi Euroopan parhaita monitieteisiä tutkimusyliopistoja.

Lisätietoa RUOTSIN VALLAN AIKAAN

Helsingin yliopisto perustettiin kuningatar Kristiinan hallitsijakaudella Turkuun 26. maaliskuuta 1640. Kuninkaallinen Turun Akatemia liitettiin osaksi perinteikästä yliopistojärjestelmää, jota leimasivat kaikille eurooppalaisille yliopistoille yhteiset piirteet, kuten latinankielinen opetus ja tiedekuntien nelijako. Ylioppilaat opiskelivat ensin filosofisessa tiedekunnassa, minkä jälkeen heillä oli mahdollisuus erikoistua teologisessa, lainopillisessa tai lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Kuninkaallinen Turun Akatemia oli yksi Ruotsin suurvaltakauden neljästä valtakunnallisesta yliopistosta. Sen ensisijainen tehtävä oli kouluttaa pappeja, virkamiehiä, lääkäreitä ja upseereita hyödyntämään työssään parasta käytössä olevaa tietoa. Akateemiseen yhteisöön kuului 11 professoria ja 250 ylioppilasta. Vaikka yliopisto oli kooltaan pieni, oli sillä ratkaiseva merkitys uusien ajatusten välittäjänä ja herättäjänä.

Akatemian opetus- ja tutkimustyö oli tiiviisti kytketty luterilaiseen teologiaan ja eurooppalaiseen humanismiin. Akatemiassa harjoitettiin tutkimusta ja julkaistiin tieteellisiä tuloksia. Yliopistossa mietittiin muun muassa maailmankaikkeuden rakennetta, aineen olemusta ja mekaniikan lakeja. Sen piirissä myös kartoitettiin maan voimavaroja ja tutkittiin suomen kieltä ja kulttuuria.

VENÄJÄN VALTAKUNNAN YLIOPISTO

Suomen siirryttyä Venäjän keisarikunnan alaisuuteen 1809 keisari Aleksanteri I laajensi yliopistoa voimakkaasti ja osoitti sille huomattavia varoja. Maan korkein opetus siirrettiin 1828 Suomen Suuriruhtinaskunnan uuteen hallinnolliseen ytimeen, Helsinkiin. Pääkaupungissa yliopiston ensisijaiseksi tehtäväksi tuli kouluttaa maahan virkamiehistöä.

Keisarillisesta Aleksanterin Yliopistosta tuli uuden humboldtilaisen tiede- ja sivistysyliopiston ihanteiden mukainen yhteisö, joka tutki ihmistä ja häntä ympäröivää luontoa tieteellisin menetelmin. Siellä edistettiin myös itsenäisen Suomen valtion syntyä ja suomalaisen identiteetin kehittymistä. Kansalliset suurmiehet J. V. Snellman, J. L. Runeberg, E. Lönnrot ja Z. Topelius toimivat kaikki yliopiston piirissä.

1800-luvulla yliopistotutkimus muuttui kokoelmapainotteisesta tutkimuksesta kokeelliseksi, empiiriseksi ja analyyttiseksi. Yliopiston tieteellistyminen johti erikoistumiseen ja tämän myötä myös uusiin oppiaineisiin. Yliopiston uudet statuutit 1852 edistivät osaltaan tätä kehitystä. Tieteenalojen kehittyessä saatiin maahan yhä enemmän tutkimustietoa ja korkeasti koulutettuja henkilöitä, joista osa hakeutui nopeasti kehittyvän teollisuuden ja valtionhallinnon piirin.

NYKYAIKAINEN EUROOPPALAINEN YLIOPISTO

Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 yliopiston rooli kansallisvaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa oli keskeinen. Yliopistoyhteisön jäsenet edistivät uuden valtion kansainvälistä vuorovaikutusta ja talouselämän kehitystä. 1900-luvulla Helsingin yliopiston tieteellinen tutkimus saavutti eurooppalaisen huipputason. Tätä ilmensivät mm. sen professoreille osoitetut erilaiset kansainväliset tunnustukset.

Yliopisto keskittyy korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja tutkijankoulutukseen. Tieteellinen tutkimus on myös yliopisto-opetuksen perusta. Yliopisto tukee toiminnallaan yhteiskunnan kehittämistä ja elinkeinoelämää. Yliopistolla on myös monipuoliset kansainväliset yhteydet. Sillä on noin 80 yhteistyösopimusta eri maanosien yliopistojen kanssa. Yliopiston tutkijoita käytetään usein asiantuntijoina kansainvälisissä tieteellisissä yhteisöissä, tapaamisissa ja julkaisuissa.

Tuotteet ja palvelut

Palveluitamme

tutkimusyliopisto, yliopisto

Kauppalehden Menestyjä 2014 Suomalaista laatua, AAA luokitus